СПЕЦІАЛЬНОСТІ ТА СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ НУХТ:

 

 •  Спеціальність 051 «Економіка»,

     спеціалізація «Економіка підприємства» – денна і заочна форми навчання

 •    Спеціальність 056 «Міжнародні економічні відносини»,

     спеціалізація «Міжнародна економіка» – денна форма навчання

 

 • Спеціальність 061 «Журналістика»,

     спеціалізація «Реклама та зв'язки з громадськістю» – денна форма навчання

 

 • Спеціальність 071 «Облік і оподаткування»,

     спеціалізація «Облік і аудит» – денна і заочна форми навчання

 

 • Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»,

          спеціалізація «Фінанси і кредит» – денна і заочна форми навчання

 

 • Спеціальність 073 «Менеджмент»

  спеціалізації: «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Менеджмент організацій і адміністрування», «Управління фінансово-економічною безпекою», «Логістика» – денна і заочна форми навчання

 

 • Спеціальність 075 «Маркетинг»,

спеціалізація  «Маркетинг» – денна і заочна форми навчання

 

 • Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»,

    спеціалізації: «Управління персоналом та економіка праці», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Організація оптової та роздрібної торгівлі», «Товарознавство і комерційна діяльність», «Товарознавство та експертиза в митній справі», «Якість, стандартизація та сертифікація» – денна і заочна форми навчання

 

 • Спеціальність 101 «Екологія»,

спеціалізація «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване     природокористування» – денна і заочна форми навчання

 

 • Спеціальність 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»,

спеціалізації: «Інформаційні управляючі системи та технології», «Комп'ютерний еколого-економічний моніторинг» – денна і заочна форми навчання

 

 • Спеціальність 131 «Прикладна механіка»,

спеціалізації: «Машини і технології паковання», «Машини і ресурсозберігаючі технології переробки упаковки» – денна форма навчання

 

 • Спеціальність 133 «Галузеве машинобудування»,

спеціалізації: «Обладнання переробних і харчових виробництв», «Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв»  денна і заочна форми навчання

 

 • Спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»,

    спеціалізації: «Електротехніка та електротехнології», «Електротехнічні системи електроспоживання», «Енергетичний менеджмент» – денна і заочна форми навчання

 

 • Спеціальність 142 «Енергетичне машинобудування»,

спеціалізація «Холодильні машини і установки» – денна і заочна форми     навчання

 

 • Спеціальність 144 «Теплоенергетика»,

спеціалізації: «Теплоенергетика», «Енергетичний менеджмент» – денна і заочна форми навчання

 

 • Спеціальність 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»,

     спеціалізації: «Автоматизація та інтелектуальні системи керування технологічними комплексами», «Інтегровані автоматизовані системи управління» – денна і заочна форми навчання

 

 • Спеціальність 161 «Хімічні технології та інженерія»,

спеціалізація «Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів» – денна форма навчання

 

 • Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»,

спеціалізації: «Промислова біотехнологія», «Фармацевтична біотехнологія», «Екологічна біотехнологія та біоенергетика» – денна і заочна форми навчання

 

 • Спеціальність 181 «Харчові технології»,

спеціалізації: «Технології питної води та водопідготовки харчових виробництв», «Технології цукру та полісахаридів», «Технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів», «Технології продуктів бродіння та виноробства», «Технології харчування», «Технології в ресторанному господарстві»,  «Харчові технології та інженерія», «Технології рослинних олій, жирових та косметичних продуктів», «Технології зберігання, консервування та переробки м’яса», «Технології зберігання, консервування та переробки молока», «Технології харчових продуктів оздоровчого і профілактичного призначення», «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції», «Технології зберігання і переробки зерна», «Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів» – денна і заочна форми навчання

 

 • Спеціальність 186 «Видавництво та поліграфія»,

спеціалізація «Розробка та виготовлення упаковки» – денна форма навчання

 

 • Спеціальність 241 «Готельно-ресторанна справа»,

спеціалізація «Готельна і ресторанна справа» – денна і заочна форми навчання

 

·         Спеціальність 242 «Туризм»,

спеціалізація «Туризмознавство» – денна і заочна форми навчання