СПЕЦІАЛЬНОСТІ ТА СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ НУХТ:

 

 •  Спеціальність 051 «Економіка»,

 

     спеціалізація «Економіка підприємства» – денна і заочна форми навчання

 •    Спеціальність 056 «Міжнародні економічні відносини»,

     спеціалізація «Міжнародна економіка» – денна форма навчання

 

 • Спеціальність 061 «Журналістика»,

     спеціалізація «Реклама та зв'язки з громадськістю» – денна форма навчання

 

 • Спеціальність 071 «Облік і оподаткування»,

     спеціалізація «Облік і аудит» – денна і заочна форми навчання

 

 • Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» – денна і заочна форми навчання

 

 • Спеціальність 073 «Менеджмент» – денна і заочна форми навчання

 

 • Спеціальність 075 «Маркетинг» – денна і заочна форми навчання

 

 • Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»,

    спеціалізації: «Управління персоналом та економіка праці»,  «Товарознавство і торговельне підприємництво»  – денна і заочна форми навчання

 

 • Спеціальність 101 «Екологія»,

спеціалізація «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване     природокористування» – денна і заочна форми навчання

 

 • Спеціальність 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»,

спеціалізація: «Комп'ютерні науки» – денна і заочна форми навчання

 

 • Спеціальність 131 «Прикладна механіка»,

спеціалізації: «Машини і технології пакування», «Машини і ресурсозберігаючі технології переробки упаковки» – денна форма навчання

 

 • Спеціальність 133 «Галузеве машинобудування»,

спеціалізації: «Обладнання переробних і харчових виробництв», «Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв»  денна і заочна форми навчання

 

 • Спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»,

    спеціалізація: «Електротехніка та електротехнології» – денна і заочна форми навчання

 

 • Спеціальність 142 «Енергетичне машинобудування»,

спеціалізація «Енергомашинобудування» (холодильні машини і установки) – денна і заочна форми     навчання

 

 • Спеціальність 144 «Теплоенергетика» – денна і заочна форми навчання

 

 • Спеціальність 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»,

     спеціалізація: «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології» – денна і заочна форми навчання

 

 • Спеціальність 161 «Хімічні технології та інженерія»,

спеціалізація «Хімічна технологія » – денна і заочна форми навчання

 

 • Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»– денна і заочна форми навчання

 

 • Спеціальність 181 «Харчові технології»,

спеціалізації: «Харчові технології та інженерія» - денна і заочна форми навчання

«Технологічна експертиза та безпека харчової продукції» – денна  форма навчання

 

 • Спеціальність 186 «Видавництво та поліграфія»,

спеціалізація «Розробка та виготовлення упаковки» – денна форма навчання

 

 • Спеціальність 241 «Готельно-ресторанна справа» – денна і заочна форми навчання

 

·         Спеціальність 242 «Туризм» – денна і заочна форми навчання