Сектор з надання візової підтримки

До складу Центру доуніверситетської освіти для громадян України та іноземних держав входить Підготовче відділення для іноземних громадян у складі сектору з міжнародної профорієнтаційної роботи та сектору з надання візової підтримки.

 Сектор з надання візової підтримки формує контингент іноземних студентів, бере участь у поселенні в студентський гуртожиток та документально оформляє законність перебування в Україні.

На даний час в університеті навчаються громадяни  Азербайджану, Узбекистану, Туркменістану, Білорусі, Грузії, Ізраїлю, Молдови, Конго, Камеруну, Анголи, Росії, В’єтнаму та  Іраку.

Мова навчання - українська. Іноземні громадяни, які не володіють українською, зараховуються на Підготовче відділення для іноземних громадян . Термін навчання  - 1 рік.

Період підготовки бакалаврів в університеті складає 4 роки, магістрів - 1-1,5 роки. 

    Іноземні громадяни мають можливість вступати до аспірантури та докторантури, за умови успішного закінчення університету та продемонстрували здатність до наукової та дослідницької діяльності.

   Термін навчання - 3 роки.

Документи для вступу іноземних громадян

1. Особова анкета встановленого зразка (оформлюється у відділі з надання візової підтримки).

2. Заява про допуск до участі у конкурсному відборі (оформлюється у відділі з надання візової підтримки).

3. Паспорт та копія з нотаріально завіреним перекладом першої сторінки (прізвище, ім’я, по батькові) українською мовою.

4. Документ (оригінал та копія з нотаріально завіреним перекладом російською або українською мовою) про повну загальну середню освіту з переліком предметів та отриманих на екзаменах оцінок (балів).

5. Довідка про підтвердження отримання повної загальної середньої освіти з Міністерства освіти відповідної країни (за умови 9 років навчання).

6. Медичний сертифікат, який підтверджує відсутність ВІЛ-інфекції та містить флюорографію грудної клітини. За відсутності сертифіката, або, якщо сертифікат не визнається в Україні, вступник-іноземець зобов’язаний своєчасно за власні кошти здати кров для аналізу на відсутність ВІЛ-інфекції і зробити флюорографічне обстеження грудної клітини. Документ має бути виданий не більше, ніж за 2 місяці до в’їзду на навчання в Україну.

7. Медичний сертифікат про стан здоров’я (оригінал та копія з нотаріально завіреним перекладом російською або українською мовою), який підтверджує відсутність медичних протипоказань для проживання та навчання в Україні, засвідчений офіційним органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземний громадянин.

8. Свідоцтво про народження (оригінал та копія, перекладена російською або українською мовою, якщо у документі немає російського тексту).

9. Однакові кольорові фотографії розміром 3×4 см (15 шт.).

Документи, зазначені в п.п. 4, 5, 6 та 8 повинні бути засвідчені відповідно законодавства країни їх видачі та легалізовані у встановленому порядку (консульська легалізація або апостиль).

Іноземні громадяни, які закінчили підготовче відділення у вищих навчальних закладах України, додатково подають Свідоцтво про закінчення підготовчого факультету.

 Іноземні громадяни зараховуються до університету за результатами співбесіди та на основі укладеного контракту.